Формиране

 Като „модернизъм" (от фр. „модерен", „съвременен") се обозначават общо редица художествени течения в изкуството, възникнали през XIX и XX век. Появата на модернизма е свързана с формирането на нова творческа нагласа и ново разбиране за изкуството като творческа дейност, независима от обществото, носителка на нов тип художествено въздействие и източник на нов тип духовни ценности. Като „ново изкуство" модернизмът отрича художествените принципи и традиции на предхождащите го реализъм и натурализъм, откъсва се от ограниченията, налагащи се при възпроизвеждането на реалния свят, и се ориентира към силно отличаващи го новаторски форма и съдържание на художествената творба. Подобно на романтизма модернизмът търси бягство от неудовлетворяващата действителност и го осъществява в неизмеримия свят на абсолютизираната индивидуална душа, считана за единствен обект на изкуството. източник:vinagi.bg

{START_COUNTER}