Произход и ранна история

Живописта означава буквално практика на прилагане на пигмент, идващ от носител (боя) и свързващ агент (лепило) към повърхност (основа), като например хартияплатно илистена. За да се изяви изразителното и идейно намерение на практикуващия в художествен смисъл, се използва живописта в комбинация с рисуване, композиция и/или с други естетически фактори. Живописта се използва за изразяване на духовни мотиви и идеи, а обекти от този вид живопис варират в гама от произведения на изкуството, изобразяващи митологични фигури върху глинени съдове до творби като Сикстинската капела на самото човешко тяло.

Произход и ранна история

 
Рафаел: Пътя на Кръста (1514-1516)

Подобно на рисунката, произходът на живопистта е документиран в пещери и по скални стени. Най-добрите примери са на 32 000 години, намиращи се в пещерите Шове и Ласко в Южна Франция. Картините по стените и таваните са на бизони, коне и елени и са в нюансите на червеното, кафявото, жълтото и черното.

Картини на човешки фигури могат да бъдат намерени в гробниците на Древен Египет. В големия храм на Рамзес II неговата кралица Нефертари е изобразена, водена от Изида Древните гърци са допринесли за развитието на живописта, но много от техните творби са изгубени.

Едно от най-добрите останали свидетелства е мозайката от битката при Иса в Помпей, която е била основана на гръцката живопис. Гръцкото и римско изкуство допринесли за византийското изкуство през 4 в.пр.Хр., която установила традиция в иконописта.

{START_COUNTER}