Представители на символизма

(1885 – 1910)
Символизма e течение в изкуството, което започва през 1885г. и преобладава до 1910г. Произхожда от Франция, по късно обхваща и други части на Европа.
Символизма била реакция против буквалното изобразяване на обекти и предмети, където в замяна има опит за създаване на по-предизвикващи, метафорични и емоционално наситени творби. Стиловете на художниците символисти били много разнообразни, но някои общи теми включвали мистичното и фантастичното.
Символистите също изследвали теми като смърт, разврат, перверзия и еротизъм. Някой художници, включително Моро и Редон, заимствали техните образи от произведенията на символисти писатели. Тези произведения често съдържали гротески и фантастични образи като например отрязани глави, чудовища, и духове.
Също, техните творби понякога се отнасяли към текстове от Библията и древни митове.
Други предприемаха по-традиционен подход, използвайки линии и цветове, за създаване на емоционални ефекти.
Символистите се отдръпнали от натурализма на импресионистите и демонстрирали
предпочитание на емоциите над интелекта. Този период на преобладаващ символизъм допринесъл много за развитието на абстрактното искуство на 20-ти век и е решителна стъпка към разбирането на следващите периоди.
Прочутите символисти включват Гюстав Моро/Gustave Moreau, Одилон Редон/Odilon Redon и Густав Климт/Gustav Klimt.

{START_COUNTER}