Основатели

   Дебърската школа е художествена школа от 18-19 век, която възниква и се развива в град Дебър и околните селища: ГаличникГариЛазарополеОсой,ТребищеТресонче

Наследството на Дебърската школа е в две основни направления — живопис и дърворезба.

Дебърската живопис обхваща наследство от хиляди икони, изографисани в много църкви и манастири в течение на повече от едно столетие. Тя носи характеристиките на възрожденската живопис с нейното колебание между старите иконографски традиции и стремежа към създаване на нова стилистика, примесена понякога с наивизъм. Наивизмът е характерен и за останалите възрожденски иконописни школи — Тревненска, Самоковска и Банска, от последните две от които Дебърската изпитва силно влияние. В Дебърско са създадени и редица по-скоро занаятчийски творби, примитиви, които обаче не се причисляват към наследството на тази школа, въпреки че са носители на някои нейни стилови особености.

източник:bg.wikipedia.org

 

{START_COUNTER}